Deel deze pagina

Zorg

Een Brede Zorg voor alle kinderen.

IK LEER... 

… dankzij een divers zorgteam.
Wij hebben extra aandacht voor een transparante opvolging en ondersteuning van alle kinderen. In ons team kunnen we rekenen op expertise van een logopediste en een ergotherapeute. Dit maakt dat we elk kind vanuit verschillende invalshoeken bekijken en bespreken.

… want ik weet dat iedereen meetelt.
We houden rekening met de verschillen tussen de kinderen, zowel op het vlak van hun eigen tempo, mogelijkheden, interesses en cultuur.

… in een krachtige leeromgeving.
Waarin we de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen vergroten, de weerbaarheid versterken, het kritisch denkvermogen verruimen en er voor zorgen dat elk kind centraal staat.

… mijn hele leven lang.
Ook de juffen en meesters leren voortdurend bij om jullie kind optimaal te kunnen ondersteunen in zijn/haar leerkansen.

IK LACH...

… door het warm hart van de leerkracht.
Het enthousiasme en de onvoorwaardelijke steun van de leerkracht zorgt ervoor dat jullie kind zich kan ontplooien tot de beste versie van zichzelf.

… want ik mag er zijn.
Ieder kind is uniek
Ieder kind is speciaal
Ieder kind is mooi
We zetten dagelijks in op de talenten van onze kinderen.

IK GROEI...

… als een kind in mijn context.
Jullie kind wordt bekeken in zijn/haar eigen gezin - omgeving - klasverband. We hechten hierbij belang aan het betrekken van alle partijen om zo rekening te houden met alle aspecten van de leef- en leeromgeving van jullie kind. Dit totaalbeeld is noodzakelijk voor het opvolgen van elk kind in zijn/haar groei - en leerproces.

… omdat er bruggen gebouwd worden.
Er wordt in team samengewerkt om jullie kind klaar te stomen voor het volgende jaar in zijn/haar schoolloopbaan. Jullie kind wordt niet enkel voorbereid in zijn ‘kennen’ maar ook in zijn ‘kunnen’. Het stimuleren van de zelfredzaamheid van elk kind is hierbij noodzakelijk zodat jullie kind leert zijn eigen weg te gaan.

… door een goede opvolging.
Er wordt specifieke aandacht besteed aan een opvolging waarbij observatie, overleg, evaluatie en bijsturing centraal staan.

Met een gerichte observatie proberen we de onderwijsbehoeften in kaart te brengen.
Een frequent en transparant overleg zorgt voor een stevige basis voor de opvolging van jullie kind. In dit overleg zijn de ouders, de klasleerkracht, het zorgteam en externen (kiné, logo…) aanwezig. De opvolging van jullie kind wordt tijdig geëvalueerd en bijgestuurd.

Piramide zorg

Ons zorgteam in de lagere school

Zorgcoördinator

Juf Zehre Noens

Ik ben juf Zehre, zorgcoördinator in de basisschool. Ik volg de leerlingen met specifieke zorgvragen op, samen met de juf, de zorgjuf, de ouders en het CLB. Ik houd hun schooldossier bij. Ik organiseer en coördineer overlegmomenten tussen school, ouders, CLB, externe diensten, … .

Samen met de zorgjuffen ondersteun ik de leerkrachten bij het zoeken naar een gepaste aanpak voor leerlingen met een zorgvraag. Ik ben de aanspreekpersoon voor zorg- en hulpvragen van leerkrachten, ouders en kinderen. Ik ondersteun bij het afnemen van testen.
Ik coördineer zorginitiatieven en ondersteun de directie in het uitstippelen van ons schoolbeleid.

Samen met de leerkracht ga ik op zoek naar een gepaste aanpak voor elke leerling met een zorgvraag. Ik ondersteun de leerkracht bij het uitvoeren van afspraken die op overleg gemaakt werden: observeren, remediëren en differentiëren, aangepaste materialen ontwikkelen, …

Heb je een vraag? Aarzel niet om me aan te spreken of te contacteren.

zorg@centrumschool.londerzeel.be

Zorgleerkrachten

  • Kaat Robijns (Vlindertuin)

Hallo, ik ben juf Kaat en ben de zorgjuf in de Vlindertuin of ook wel Vlinderjuf genaamd. Als Vlinderjuf bied ik ondersteuning in de verschillende klassen. Zo kan ik onze kleuters extra begeleiden door de nodige oefeningen, spelletjes,.. aan te bieden. Dit allemaal op een speelse manier.

  • Sam Pauwels (Tovertrein)

Ik ben juf Sam, zorgjuf van de kleuters in de Tovertrein. Op maat van elk kind werk ik aan verschillende ontwikkelingsdomeinen, vaardigheden en begrippen met heel wat concreet materiaal.

Bij de jongste kleuters help ik vooral overal waar nodig in de klas (bv. spel- en knutselactiviteiten mee begeleiden, ondersteunen van de zindelijkheidstraining, zich goed laten voelen in hun klasje,...). Bij de oudste kleuters blijf ik soms in de klas, maar soms neem ik ook eens een groepje apart om extra te oefenen op dingen die aanbod kwamen in de klas (bv. tellen, fijne motoriek, taalstimulering,...).

Waar sommige kinderen extra begeleiding nodig hebben, hebben anderen dan weer extra uitdaging nodig. De ontwikkelingen en vaardigheden van de kleuters worden nauw opgevolgd. 

  • Laura Boeykens (onderbouw)

Ik ben juf Laura en ik ben zorgleerkracht in de onderbouw. Dit betekent dat ik de zorg opneem van het eerste tot en met het derde leerjaar. Ik bied zowel individuele zorg als zorg op klasniveau. Qua opleiding ben ik geen leerkracht, maar wel een ergotherapeute. Dit maakt dat ik een andere kijk heb op bepaalde problemen. Door met verschillende blikken naar problemen te kijken, kunnen we het totaalplaatje aanpakken en het kind in zijn geheel centraal zetten. Laat dat nu net het allerbelangrijkste zijn aan ons diverse zorgteam.

Vanuit mijn opleiding ligt mijn focus enorm op het motorische luik. Ik ben dan ook diegene die de kinderen (extra) begeleidt op bewegingsvlak. Naast mijn zorgfunctie in de lagere school, neem ik ook het motorische aspect in handen in de kleuterschool. Motoriek is mijn passie. En wat ben je met een passie als je ze met niemand deelt? Om die reden sta ik altijd paraat voor leerkrachten, ouders EN kinderen om met al hun vragen naar mij te komen. Ik zal hen altijd met raad en daad bijstaan om samen tot een goede oplossing te komen.

  • Kaat Lippens (onderbouw)

Ik ben juf Kaat, zorg juf bij de kleuters en het 1ste t.e.m. 3de leerjaar. Samen met de zorgco en andere zorgjuffen volg ik kinderen met extra zorgnoden voor lezen, spelling en rekenen op en ga ik langs in de verschillende klassen voor ondersteuning. Bij de kleuters ben ik mee verantwoordelijk voor het afnamen van Koala-test (taalscreening bij de 5-jarigen) en ondersteun ik nadien mee bij de talige activiteiten in de klas of in kleine groepjes.

Een leuk weetje:
Ik word hier op school ook wel eens de ‘logo juf’ genoemd omdat ik naast mijn job in het onderwijs ook zelfstandig logopediste ben.

  • Ilka Guldix (bovenbouw)

Ik ben juf Ilka. De zorgjuf voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Samen met de klasleerkrachten bied ik de kinderen ondersteuning op maat. Door hulpmiddelen aan te reiken en te differentiëren laten we de kinderen ontwikkelen en groeien op hun tempo, niveau en interesse. Dit met oog op het welbevinden.

Differentiëren doen we op verschillende manieren. Kinderen waarbij het moeizaam gaat geven we een uitgebreidere instructie, bieden we extra werktijd, reiken we hulpmiddelen aan en beperken we waar nodig de leerstof. Kinderen die nood hebben aan uitdaging krijgen een korte instructie, bieden we verdiepende en uitdagende oefeningen en leren we samen te werken bij het oplossen van rekenproblemen.

Bij dit alles houden we rekening met een vlotte doorstroom naar het volgende leerjaar en later naar het secundair onderwijs.

 

 

Zorg01

 

 

Zorg 01        Zorg03        Zorg04        Zorg05