Zorg

Een brede zorg voor alle kinderen? Onze ZORG door

 • rekening te houden met de verschillen tussen de kinderen, zowel op het vlak van de interesse als op het vlak van hun mogelijkheden;
 • rekening te houden met het eigen tempo, het eigen traject van elk kind om tot ontwikkeling te komen;
 • de zelfstandigheid van elk kind te ondersteunen zodat hij zijn eigen weg kan gaan;
 • alle lagen van de totale persoon van het kind in het onderwijsaanbod betrekken zodat elk kind de kans krijgt om zijn eigen talenten te ontwikkelen;
 • In contractwerk in te spelen en aan te sluiten bij het individuele ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden en behoeften van de individuele leerling;
 • Specifieke aandacht te besteden aan
 • de eigenheid van de peuters en kleuters
 • de ontwikkelingsgerichte voorbereiding van 5-jarigen op de lagere school o.a. door overgangsactiviteiten
 • de basisvoorbereiding van de zesdeklassers op het secundair onderwijs;
 • voldoende aandacht te besteden aan de positieve ingesteldheid, een basisvoorwaarde om te komen tot een dynamisch-affectief evenwichtige persoon;
 • te handelen vanuit een ontmoetende leerkrachtenstijl, in respect voor ieders eigenheid;
 • van elk kind het beste te verwachten door ieder kind als bekwaam te beschouwen (“elk kind is ergens goed in”);
 • positieve bewoordingen te gebruiken bij het beschrijven van het kind en etiketten en stereotypen te vermijden;
 • waardering op te brengen voor de eigen culturele achtergrond van kinderen;
 • te zorgen voor een krachtige leeromgeving voor elk kind (bv. door differentiatie, keuzemomenten, duidelijke structuur, positieve verwachtingen, aangepaste materialen, aangename sfeer, nadruk op succeservaringen, hulp en inspraak van ouders, inspraak van kind …);
 • goed te observeren om het kind beter te leren kennen;
 • duidelijke rapportering aan de ouders met aandacht voor de totale persoon van het kind.

Piramide zorg

Ons zorgteam in de lagere school

 

 Ik ben juf Sally, zorgcoördinator in de basisschool. Ik volg de leerlingen met specifieke zorgvragen op, samen met de juf, de zorgjuf, de ouders en het CLB. Ik houd hun schooldossier bij. Ik organiseer en coördineer overlegmomenten tussen school, ouders, CLB, externe diensten, … .

Samen met de zorgjuffen ondersteun ik de leerkrachten bij het zoeken naar een gepaste aanpak voor leerlingen met een zorgvraag. Ik ben de aanspreekpersoon voor zorg- en hulpvragen van leerkrachten, ouders en kinderen. Ik ondersteun bij het afnemen van testen.
Ik coördineer zorginitiatieven en ondersteun de directie in het uitstippelen van ons schoolbeleid.

 

Samen met de leerkracht ga ik op zoek naar een gepaste aanpak voor elke leerling met een zorgvraag. Ik ondersteun de leerkracht bij het uitvoeren van afspraken die op overleg gemaakt werden: observeren, remediëren en differentiëren, aangepaste materialen ontwikkelen, …

Heb je een vraag? Aarzel niet om me aan te spreken of te contacteren.

sallyalbrecht@centrumschool.londerzeel.be

 

Zorg01

Ik ben juf Joyce, zorgjuf (1/2) in de lagere school (1ste, 2de en 3de leerjaar).Van opleiding ben ik ergotherapeute. Ik geef zorg op kindniveau. Mijn focus ligt vooral op de motorische vaardigheden van de kinderen maar ik werk ook op andere domeinen met de kinderen. Samen met de zorgcoördinator en de leerkracht ga ik op zoek naar een gepaste aanpak voor elke leerling met een zorgvraag. Ik ondersteun de leerkracht bij het uitvoeren van afspraken die op overleg gemaakt werden: observeren, remediëren en differentiëren, aangepaste materialen ontwikkelen, een testje afnemen, … .

 

Ik ben juf Ilka zorgjuf (1/2) in de lagere school (4 de, 5de en 6de leerjaar). Ik geef zorg op kindniveau. Mijn focus ligt vooral op het ondersteunen van kinderen met een leervoorsprong maar ik werk ook op andere domeinen met de kinderen. Samen met de zorgcoördinator en de leerkracht ga ik op zoek naar een gepaste aanpak voor elke leerling met een zorgvraag. Ik ondersteun de leerkracht bij het uitvoeren van afspraken die op overleg gemaakt werden: observeren, remediëren en differentiëren, aangepaste materialen ontwikkelen, een testje afnemen, … . 

 

Ik ben juf Kaat, zorgjuf (1/2) in de lagere school. Van opleiding ben ik logopediste. Ik geef zorg op kindniveau met een speciale focus op taal en taalontwikkeling. Samen met de zorgcoördinator en de leerkracht ga ik op zoek naar een gepaste aanpak voor elke leerling met een zorgvraag. Ik ondersteun de leerkracht bij het uitvoeren van afspraken die op overleg gemaakt werden: observeren, remediëren en differentiëren, aangepaste materialen ontwikkelen, een testje afnemen, … .

 

Zorg 01        Zorg03        Zorg04        Zorg05