Zorg

Een Brede Zorg voor alle kinderen.

IK LEER... 

… dankzij een divers zorgteam.
Wij hebben extra aandacht voor een transparante opvolging en ondersteuning van alle kinderen. In ons team kunnen we rekenen op expertise van een logopediste en een ergotherapeute. Dit maakt dat we elk kind vanuit verschillende invalshoeken bekijken en bespreken.

… want ik weet dat iedereen meetelt.
We houden rekening met de verschillen tussen de kinderen, zowel op het vlak van hun eigen tempo, mogelijkheden, interesses en cultuur.

… in een krachtige leeromgeving.
Waarin we de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen vergroten, de weerbaarheid versterken, het kritisch denkvermogen verruimen en er voor zorgen dat elk kind centraal staat.

… mijn hele leven lang.
Ook de juffen en meesters leren voortdurend bij om jullie kind optimaal te kunnen ondersteunen in zijn/haar leerkansen.

IK LACH...

… door het warm hart van de leerkracht.
Het enthousiasme en de onvoorwaardelijke steun van de leerkracht zorgt ervoor dat jullie kind zich kan ontplooien tot de beste versie van zichzelf.

… want ik mag er zijn.
Ieder kind is uniek
Ieder kind is speciaal
Ieder kind is mooi
We zetten dagelijks in op de talenten van onze kinderen.

IK GROEI...

… als een kind in mijn context.
Jullie kind wordt bekeken in zijn/haar eigen gezin - omgeving - klasverband. We hechten hierbij belang aan het betrekken van alle partijen om zo rekening te houden met alle aspecten van de leef- en leeromgeving van jullie kind. Dit totaalbeeld is noodzakelijk voor het opvolgen van elk kind in zijn/haar groei - en leerproces.

… omdat er bruggen gebouwd worden.
Er wordt in team samengewerkt om jullie kind klaar te stomen voor het volgende jaar in zijn/haar schoolloopbaan. Jullie kind wordt niet enkel voorbereid in zijn ‘kennen’ maar ook in zijn ‘kunnen’. Het stimuleren van de zelfredzaamheid van elk kind is hierbij noodzakelijk zodat jullie kind leert zijn eigen weg te gaan.

… door een goede opvolging.
Er wordt specifieke aandacht besteed aan een opvolging waarbij observatie, overleg, evaluatie en bijsturing centraal staan.

Met een gerichte observatie proberen we de onderwijsbehoeften in kaart te brengen.
Een frequent en transparant overleg zorgt voor een stevige basis voor de opvolging van jullie kind. In dit overleg zijn de ouders, de klasleerkracht, het zorgteam en externen (kiné, logo…) aanwezig. De opvolging van jullie kind wordt tijdig geëvalueerd en bijgestuurd.

Piramide zorg

Ons zorgteam in de lagere school

 

 Ik ben juf Sally, zorgcoördinator in de basisschool. Ik volg de leerlingen met specifieke zorgvragen op, samen met de juf, de zorgjuf, de ouders en het CLB. Ik houd hun schooldossier bij. Ik organiseer en coördineer overlegmomenten tussen school, ouders, CLB, externe diensten, … .

Samen met de zorgjuffen ondersteun ik de leerkrachten bij het zoeken naar een gepaste aanpak voor leerlingen met een zorgvraag. Ik ben de aanspreekpersoon voor zorg- en hulpvragen van leerkrachten, ouders en kinderen. Ik ondersteun bij het afnemen van testen.
Ik coördineer zorginitiatieven en ondersteun de directie in het uitstippelen van ons schoolbeleid.

 

Samen met de leerkracht ga ik op zoek naar een gepaste aanpak voor elke leerling met een zorgvraag. Ik ondersteun de leerkracht bij het uitvoeren van afspraken die op overleg gemaakt werden: observeren, remediëren en differentiëren, aangepaste materialen ontwikkelen, …

Heb je een vraag? Aarzel niet om me aan te spreken of te contacteren.

sallyalbrecht@centrumschool.londerzeel.be

 

Zorg01

 

 

Zorg 01        Zorg03        Zorg04        Zorg05