Schoolteam

Onze leerkrachten en directie

 

Directie:

 • Mevrouw Katelijne Jespers

Medewerkers:

Secretariaat

 • Carin Cooremans
 • Rita Rubbrecht
 • Sabine Verlinden

ICT

 • Jonathan Kerkhofs

Poetspersoneel

 • Viviane Zachary
 • Anja De Cock
 • Roger Van Hoeck 
 • Elfride Cojocaru
 • Bert Juchtmans
 • Rita Van Muylder 
 • Leen Van Mulders

Kleuterklassen Lijsterstraat De Vlindertuin:

Peuterklas  Kleuterklas 0KL Lijsterstraat

 • Juf Kelly Schaerlaeken

1ste kleuterklas 1KL Lijsterstraat

 • juf Marijke Van den Branden

2de kleuterklas 2KL Lijsterstraat

 • Juf Peggy Van der Aa 

3de kleuterklas 3KL Lijsterstraat

 • Juf Ann Van Bellinghen

Zorgjuf De Vlindertuin

 • juf Kaat Robyns

Kinderverzorgster: katrijn vermeire

Kleuterklassen Stationsstraat De Tovertrein:

Peuterklas  Kleuterklas 0KLS Stationsstraat

 • Juf Yoni Ollevier 

1ste kleuterklas Stationsstraat

 • Juf Els Moyson

2de kleuterklas Stationsstraat

 • Juf Kaat Verhasselt

 3de kleuterklas Stationsstraat

 • Juf Leen Debrier 

Zorgjuf Tovertrein

 • Sam Pauwels

Kinderverzorgster: Nathalie Van Den Eede ( Stationsstraat )

Lagere school:

1ste leerjaar

 • A: Juf Louise Vertonghen
 • B: Juf Liesbeth Bogemans / Juf Ilka Guldix

2de leerjaar

 • A: Meester Jelle Augustijnen / Juf Lien Verhasselt
 • B: Meester Michaël Van Aken 

3de leerjaar

 • A: Juf Ann Clerbout/ Juf Lynn Van Den Broucke
 • B: Juf Marijn Janssen

4de leerjaar

 • A: Juf Marijke Van Stichel
 • B: Juf Neelke De Decker / Juf Lynn Van Den Broucke

5de leerjaar

 • A: Juf Conny Palsterman
 • B: Juf Stephanie Segers 

6de leerjaar

 • A: Meester Bert De Wit
 • B: Juf Lies De Meuter

Lichamelijke opvoeding + zwemonderricht

 • Meester Tommy Van Weverberg

RKG

 • Juf Noëlla Donies

Prot Godsdienst

 • Juf Carin Gerads

NCZ

 • Juf Eva Moyson

Islam

 • Juf Hafssa Ouahabi

zorg

zorgcoördintator

 • Sally Albrecht

 Ik ben juf Sally, zorgcoördinator in de basisschool. Ik volg de leerlingen met specifieke zorgvragen op, samen met de juf, de zorgjuf, de ouders en het CLB. Ik houd hun schooldossier bij. Ik organiseer en coördineer overlegmomenten tussen school, ouders, CLB, externe diensten, … .

Samen met de zorgjuffen ondersteun ik de leerkrachten bij het zoeken naar een gepaste aanpak voor leerlingen met een zorgvraag. Ik ben de aanspreekpersoon voor zorg- en hulpvragen van leerkrachten, ouders en kinderen. Ik ondersteun bij het afnemen van testen.
Ik coördineer zorginitiatieven en ondersteun de directie in het uitstippelen van ons schoolbeleid.

 

Samen met de leerkracht ga ik op zoek naar een gepaste aanpak voor elke leerling met een zorgvraag. Ik ondersteun de leerkracht bij het uitvoeren van afspraken die op overleg gemaakt werden: observeren, remediëren en differentiëren, aangepaste materialen ontwikkelen, …

Heb je een vraag? Aarzel niet om me aan te spreken of te contacteren.

sallyalbrecht@centrumschool.londerzeel.be

 

 

Leerkracht met zorgfunctie:

 • Ilka Guldix

 

 • Kaat Lippens:

Ik ben juf Kaat, zorg juf bij de kleuters en het 1ste t.e.m. 3de leerjaar. Samen met de zorgco en andere zorgjuffen volg ik kinderen met extra zorgnoden voor lezen, spelling en rekenen op en ga ik langs in de verschillende klassen voor ondersteuning. Bij de kleuters ben ik mee verantwoordelijk voor het afnamen van Koala-test (taalscreening bij de 5-jarigen) en ondersteun ik nadien mee bij de talige activiteiten in de klas of in kleine groepjes.

Een leuk weetje:
Ik word hier op school ook wel eens de ‘logo juf’ genoemd omdat ik naast mijn job in het onderwijs ook zelfstandig logopediste ben.

 

 • Kaat Robyns

Hallo, ik ben juf Kaat en ben de zorgjuf in de Vlindertuin of ook wel Vlinderjuf genaamd. Als Vlinderjuf bied ik ondersteuning in de verschillende klassen. Zo kan ik onze kleuters extra begeleiden door de nodige oefeningen, spelletjes,.. aan te bieden. Dit allemaal op een speelse manier.

 

 • Laura Boeykens

Ik ben juf Laura en ik ben zorgleerkracht in de onderbouw. Dit betekent dat ik de zorg opneem van het eerste tot en met het derde leerjaar. Ik bied zowel individuele zorg als zorg op klasniveau. Qua opleiding ben ik geen leerkracht, maar wel een ergotherapeute. Dit maakt dat ik een andere kijk heb op bepaalde problemen. Door met verschillende blikken naar problemen te kijken, kunnen we het totaalplaatje aanpakken en het kind in zijn geheel centraal zetten. Laat dat nu net het allerbelangrijkste zijn aan ons diverse zorgteam.

Vanuit mijn opleiding ligt mijn focus enorm op het motorische luik. Ik ben dan ook diegene die de kinderen (extra) begeleidt op bewegingsvlak. Naast mijn zorgfunctie in de lagere school, neem ik ook het motorische aspect in handen in de kleuterschool. Motoriek is mijn passie. En wat ben je met een passie als je ze met niemand deelt? Om die reden sta ik altijd paraat voor leerkrachten, ouders EN kinderen om met al hun vragen naar mij te komen. Ik zal hen altijd met raad en daad bijstaan om samen tot een goede oplossing te komen.

 

 • Sam Pauwels

Ik ben juf Sam, zorgjuf van de kleuters in de Tovertrein. Op maat van elk kind werk ik aan verschillende ontwikkelingsdomeinen, vaardigheden en begrippen met heel wat concreet materiaal.

Bij de jongste kleuters help ik vooral overal waar nodig in de klas (bv. spel- en knutselactiviteiten mee begeleiden, ondersteunen van de zindelijkheidstraining, zich goed laten voelen in hun klasje,...). Bij de oudste kleuters blijf ik soms in de klas, maar soms neem ik ook eens een groepje apart om extra te oefenen op dingen die aanbod kwamen in de klas (bv. tellen, fijne motoriek, taalstimulering,...).

Waar sommige kinderen extra begeleiding nodig hebben, hebben anderen dan weer extra uitdaging nodig. De ontwikkelingen en vaardigheden van de kleuters worden nauw opgevolgd.