Schoolreglement

Het schoolreglement (pdf) van de Centrumschool:

Schoolreglement